Pontszámítás módja - alapképzés

A pontszámítást az Oktatási Hivatal végzi. A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

A pontszámítás 3 módon történhet:

1.

a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege , hozzáadva a többletpontokat

tanulmányi pont (max. 200 pont) + érettségi pont (max. 200 pont) + többletpont (max. 100 pont)

2.

az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat

érettségi pont (max. 200 pont) x 2 + többletpont (max. 100 pont)


Többletpontok: 

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A többletpontokat két csoportra lehet osztani: 

 • jogszabály alapján – az előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért [amennyiben abból történik az érettségi pont számítása], nyelvtudásért, esélyegyenlőségért),
 • képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények, nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmények alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján).

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag az Oktatási Hivatal által történik.


A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga 

A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesítheti

 • a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt, és
 • a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt
 • legalább 45%-os eredményű vizsgával, ha az adott tantárgyból
  • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
  • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
  • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
  • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi. Ha olyan képzés szerepel a jelentkezési helyei között, ahol a felvételi követelmény bármely érettségi vizsgatárgyból teljesíthető, akkor maximum két vizsgát lehet választani. 


Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2022. február 15-ig lehet jelentkezni. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes. 


Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól. 

3.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az egyetem a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségikövetelménytől is eltekintve) rangsorolja. Az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

 • alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevéllel, ha az tartalmazza az oklevél minősítését,
 • (elektronikus) leckekönyvvel vagy oklevélmelléklettel, ha az oklevél nem tartalmaz minősítést.

A dokumentumokat az E-felvételi rendszerbe kell feltölteni.

Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján:

 • jeles, kiváló, kitüntetéses minősítés: 400 pont,
 • jó minősítés: 360 pont,
 • közepes minősítés: 320 pont,
 • elégséges minősítés: 280 pont.

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítás az alábbi megfeleltetés szerint történik: 

ECTS értékelési skála Helyi értékelési skála
A Excellent/ Very good 5 Jeles
B Good 4
C Satisfactory

3

Közepes
D Sufficient 2 Elégséges
E Sufficient 2 Elégséges


Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem Kreditátviteli Bizottság saját hatáskörben állapítja meg.